Game Guide

New Sub Quest

 

New Sub Quest

 

 

หลังจากจบเควสหลักแล้ว สามารถเริ่มเควสรองต่อได้ทันที

*เควสรองจะทำได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเลเวล 275 ขึ้นไปเท่านั้น

เริ่มต้นให้เราไปหา [NPC] Hanging Shark ที่หมู่บ้าน Nua คุยเพื่อรับเควส

 

 

เมื่อคุยเสร็จ ให้ไปหา [NPC] Medenium ที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อคุยเควสต่อ โดยเลือกตัวเลือกแรก

 

 

 

หลังจากนั้นเควสจะให้เราไปพูดคุยกับ [NPC] Leon โดยให้เลือกตัวเลือกที่สอง

 

 

 

จากนั้นเควสจะให้เราไปพูดคุยกับ [NPC] Persephone โดยให้เลือกตัวเลือกแรก

 

 

 

หลังจากนั้นเควสจะให้เราไปพูดคุยกับ [NPC] Leon โดยให้เลือกตัวเลือกที่สอง

 

 

 

หลังจากนั้นเควสจะให้เราไปพูดคุยกับ [NPC] Juan , Rubeo และ Umberto ตามลำดับ

 

  > 

 

เควสจะให้ไปตามหาไอเทม Clean Glass Bottle 50 ชิ้น โดยจะดรอปจากมอนสเตอร์ในแผนที่ใหม่ เทือกเขา Pionur

 

 

เมื่อหาไอเทม Clean Glass Bottle ครบ 50 ชิ้นแล้ว ให้กลับไปส่งเควสที่ [NPC] Umberto ตามเดิม

โดยเลือกตัวเลือกแรก

 

 

 

หลังจากนั้นจะได้รับไอเทมเควสมา 1 ชิ้น

 

 

เมื่อคุยจบ เควสจะให้เราไปคุยกับ [NPC] Rubeo โดยให้เลือกตัวเลือกแรก

 

 

 

หลังจากนั้นจะได้รับไอเทมเควสมา 1 ชิ้น

 

 

ให้ใช้ไอเทมดังกล่าวตกปลา แล้วจะได้รับไอเทมเควส Silver Carp มา 1 ชิ้น

 

 

เมื่อหาไอเทมเควส Silver Carp ครบ 1 ชิ้นแล้ว ให้กลับไปส่งเควสที่ [NPC] Leon โดยให้เลือกตัวเลือกที่สอง

 

 

 

หลังจากนั้นเควสรองจะสิ้นสุดทันที พร้อมกับได้รับ เงิน Cegel , Exp และ ค่าชื่อเสียง เป็นรางวัล