Game Guide

Alpha Home Pack

New Alpha Home Pack

วันที่อัพเดต : 23.06.2022 (หลัง MA) เป็นต้นไป

อัพเดตสิทธิประโยชน์ Alpha Home Pack ใหม่แล้ววันนี้

สิทธิประโยชน์ Alpha Home Pack ของเดิม

New Alpha Home Pack

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้น / เปลี่ยนแปลง จากของเดิม ดังนี้

- เพิ่มอัตราการได้รับ Exp / Drop

ของเดิมได้รับ Exp+30% / Drop+30% ของใหม่ได้รับ Exp+100% / Drop+100%

- เพิ่มสเตตัสของคอสตูม

ของเดิม

ของใหม่

*ทั้ง 2 ชุด ค่าพลังเพิ่มขึ้นเท่ากัน

- เมื่อตัวละครตายจะไม่เสีย Exp

- ได้รับไอเทมตั๋วลงดันเจี้ยนฟรีทุกวันทาง Cash Bank (รีเซ็ททุกวัน เวลา 06.00 น.)

*ต้องล็อคอินเข้าเกมถึงจะได้รับไอเทม

สิทธิประโยชน์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง