Game Guide

Skill Ability Gem System

Skill Ability Gem System

วันที่อัพเดต : 10.02.2022 (หลัง MA) เป็นต้นไป

ระบบใหม่ที่เพิ่มความสามารถของสกิลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Skill Ability Gem System

หลังอัพเดต จะเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ เมื่อคลิ๊กจะเจอหน้าต่าง Skill Ability

Gem Equip - ติดตั้ง Gem ลงในสกิล

Gem Setting - เปิดใช้งานความสามารถ Gem

Gem Compose - ผสม Gem เพื่อขั้นที่สูงขึ้น

ผู้เล่นสามารถหา Gem โดยมีโอกาสดรอปหลังกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน

- Sage Tower

- Elim Underground Waterway

- Esichthon Labyrinth

- Sage Tower Another

หรือเปิดกล่องสุ่ม ซึ่งจะได้รับจากการกำจัดบอสในดันเจี้ยนดังต่อไปนี้

Skill Gem Chest

สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง

ไม่สามารถ : โยนลงพื้นจะหายไป

ไอเทมภายในกล่อง Sage Tower Skill Gem Chest

ไอเทมภายในกล่อง Underground Waterway Skill Gem Chest

ไอเทมภายในกล่อง Esichthon Skill Gem Chest

ไอเทมภายในกล่อง Sage Tower Another Skill Gem Chest

Gem จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้

สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, โยนลงพื้น

ขั้น N, G, DG และ XG ตามลำดับ ซึ่งแต่ละขั้นจะมีสเตตัสเริ่มต้นไม่เท่ากัน

ตัวอย่าง

โดย Gem จะมีทั้งหมด 3 สาย แบ่งออกได้ดังนี้

Gem Compose - ผสม Gem เพื่อขั้นที่สูงขึ้น

การผสม Gem เพื่อโอกาสในการได้รับ Gem ในขั้นที่สูงขึ้น โดยจะใช้เงิน Cegel แตกต่างกันตามขั้นของ Gem

ขั้น N ใช้เงิน 140,000 Cegel

ขั้น G ใช้เงิน 320,000 Cegel

ขั้น DG ใช้เงิน 640,000 Cegel

ขั้น XG ใช้เงิน 1,000,000 Cegel

การผสม Gem 1 ครั้ง จะใช้ Gem วัตถุดิบ 3 ชิ้น หลังจากผสมจะได้รับ Gem ใหม่ 1 ชิ้น

โดยสามารถเลือก Gem มาใส่ในช่องวัตถุดิบได้ด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ

- เมื่อผสม Gem ขั้นเดียวกันชนิดใดก็ได้ จะมีโอกาสได้รับ Gem ขั้นถัดไป

- มีโอกาสได้รับ Gem ขั้นเดิม แต่ในขั้น XG จะได้รับเป็นขั้น XG แน่นอน 100%

-  สามารถผสมได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน Gem

- กดปุ่ม "ใส่ทั้งหมด" จะเป็นการใส่ Gem ลงในช่องวัตถุดิบอัตโนมัติ

โดยเลือกจาก Gem ในช่องแรกสุดของกระเป๋า และ Gem ในช่องถัดไปตามลำดับ

Gem Setting - เปิดใช้งานความสามารถ Gem

การเปิดใช้งานความสามารถ Gem เป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับ Gem ชิ้นนั้นๆ

ซึ่ง Gem 1 ชิ้น สามารถสุ่มสเตตัสได้ 10 ครั้ง เมื่อสุ่มครบ 10 ครั้ง จะเปิดใช้งาน Gem ชิ้นนั้นได้

สามารถกดตรงไอคอน เพื่อเลือกสุ่มตามอัตราความสำเร็จได้ตามต้องการ

โดยจะใช้ Cegel ในการสุ่ม Gem ไม่เท่ากันในแต่ละขั้น

ขั้น N ใช้ 35,000 Cegel

ขั้น G ใช้ 80,000 Cegel

ขั้น DG ใช้ 160,000 Cegel

ขั้น XG ใช้ 250,000 Cegel

อัตราความสำเร็จในการสุ่มสเตตัสจะมีอยู่ 3 ระดับ

- อัตราความสำเร็จต่ำ (15%) จะได้ค่าสเตตัสสูงเมื่อสุ่มสำเร็จ

- อัตราความสำเร็จกลาง (40%) จะได้ค่าสเตตัสกลางเมื่อสุ่มสำเร็จ

- อัตราความสำเร็จสูง (70%) จะได้ค่าสเตตัสต่ำเมื่อสุ่มสำเร็จ

- เมื่อสุ่มล้มเหลว 8 ครั้ง ครั้งที่ 9 จะการันตีค่าสเตตัสที่จะได้รับ (ไอคอนเปลี่ยนเป็นสี)

ตัวอย่าง

สุ่ม Gem [ATK] Increase Critical Rate.N (Unopened) ครบ 10 ครั้ง สำเร็จ 3 ครั้ง จะได้สเตตัสดังนี้

ค่าสเตตัส Gem เริ่มต้น 0 + ค่าสเตตัสที่สุ่มได้ (0.7% + 1.1% + 1.5%) = เพิ่มอัตราคริติคอล 3.3%

เมื่อสุ่มครบ 10 ครั้ง ให้คลิ๊ก "เปิดใช้" เพื่อเป็นการเปิดใช้งาน Gem ชิ้นนั้นๆ

> หลังเปิดใช้งาน >

ตัวอย่างการสุ่มล้มเหลว 8 ครั้ง ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสี สามารถกดที่ไอคอนเพื่อรับค่าสเตตัสในครั้งที่ 9 ได้ทันที

เมื่อกดไอคอนสุ่มล้มเหลวจะได้สเตตัส เพิ่มค่าคริติคอล 4.9% ในครั้งที่ 9 และสีตรงไอคอนจะหายไป

*เมื่อไอคอนสุ่มล้มเหลวเปลี่ยนเป็นสีให้กดทันที

หากกดสุ่มปกติในครั้งที่ 9 ไอคอนสุ่มล้มเหลวจะถูกยกเลิก และจะไม่ได้รับสเตตัสเงื่อนไขสุ่มล้มเหลว

Gem Equip - ติดตั้ง Gem ลงในสกิล

การเพิ่มความสามารถของสกิลโดยการติดตั้ง Gem ที่ผ่านการเปิดใช้งานแล้ว ทำให้สกิลมีสเตตัสที่หลากหลายมากขึ้น

เงื่อนไขการเปิดใช้งานช่องสกิล โดยใช้เลเวลของตัวละคร และเงิน Cegel เป็นตัวกำหนด

สามารถกดเปิดใช้งานได้ทันทีที่ผ่านเงื่อนไข

เมื่อเปิดใช้งานช่องสกิลแล้ว สามารถเลือกสกิลที่ต้องการติดตั้ง Gem โดยลากมาใส่ช่องด้านซ้ายได้ทันที

ตัวอย่าง

เมื่อลากสกิลที่ต้องการติดตั้ง Gem มาใส่ในช่องแล้ว ตัวเกมจะคัดกรอง Gem ที่สามารถติดตั้งให้อัตโนมัติ

สามารถลาก Gem มาใส่ช่องด้านขวาให้ตรงกับสกิลที่ต้องการได้เลย

*ต้องเป็น Gem ที่ผ่านการเปิดใช้งานแล้ว ถึงจะติดตั้งลงในสกิลได้

สกิลและ Gem จะสัมพันธ์กัน เช่น สกิลโจมตีจะติดตั้ง Gem สาย ATK ได้เท่านั้น

หลังติดตั้ง Gem สกิลจะได้รับค่าสเตตัสเพิ่มทันที ตัวอย่าง

ติดตั้งได้สูงสุด 5 สกิล เท่านั้น ต่อ 1 หน้า (สกิลซ้ำกันได้)

สามารถยกเลิกการติดตั้ง Gem โดยการลาก Gem หรือ สกิล ออกจากช่อง จะเป็นการยกเลิกในทันที

หมายเหตุ

- ไม่สามารถติดตั้ง Gem ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันในสกิลเดียวกันได้

- สามารถติดตั้ง Gem ลงในสกิลได้ภายในเมืองเท่านั้น

การขยาย Gem Equip

สามารถเปิดหน้าติดตั้ง Gem ได้มากสุดถึง 3 หน้า โดยใช้ไอเทม Skill Ability Page Extend Ticket 1 ชิ้น ต่อ 1 หน้า

สามารถ : ตั้งร้านขายแบบพรีเมี่ยมได้

ไม่สามารถ : โยนลงพื้นจะหายไป

ราคาชิ้นละ 1,490 Seal Online Cash (ซื้อได้จาก Item Mall ภายในเกม)

เมื่อกดใช้งาน หน้าติดตั้ง Gem จะเปิดใช้งานหน้าที่ 2 ทันที (เมื่อกดใช้งานอีกครั้ง จะเปิดหน้าที่ 3 ตามลำดับ)

เงื่อนไขการเปิดใช้งานช่องสกิลยังเหมือนเดิม (เมื่อเปิดหน้าที่ 2 และ 3 ต้องเปิดใช้งานช่องสกิลใหม่)

สามารถสลับใช้งานหน้าติดตั้ง Gem ที่ 1 2 และ 3 ได้อย่างอิสระ

โดยในแพทซ์ปัจจุบันยังไม่มีเวลาคูลดาวน์สำหรับการเปลี่ยนหน้า (จะปรับใช้งานในอนาคต)

หลังจากกดเลือกหน้า Page ที่ต้องการ ให้กด "นำไปใช้" เพื่อให้สกิล Gem หน้านั้นๆ แสดงผลตามที่ติดตั้งไว้