Game Guide

Sub Quest

เควสคริสตัล 7 เม็ด

 

รางวัล :: Crystal x 7

               EXP 29,750

               Fame 980

 

วิธีทำเควส ::

1. เริ่มต้นที่เมือง Zaid พิกัด E6 เข้าสู่ [Warp]To Tavern

2. ให้เราคุยกับ [NPC]Volten

3. [NPC]Volten จะให้เราไปถามคำถามกับ [NPC]Lufus ที่แผนที่ End of Land หรือสุดเขตดินแดน พิกัด C4

4. เมื่อได้คำตอบจาก [NPC]Lufus แล้วให้กลับมาคุยกับ [NPC]Volten และเราจะได้ Crystal 1 เม็ดเป็นรางวัล

 

**หมายเหตุ**

- เควสนี้สามารถทำซ้ำกันได้ถึง 7 ครั้ง

- บางครั้งเควสจะไม่ขึ้นให้รับ ดังนั้นให้กดคุยเรื่อยๆ จนกว่าจะมีเควสให้รับ