CONTENTS

Notice

Notice
[SEALONLINE]Skill Ability Gem System 2022.02.17
Skill Ability Gem System

วันที่อัพเดต : 10.02.2022 (หลัง MA) เป็นต้นไป

ระบบใหม่ที่เพิ่มความสามารถของสกิลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Skill Ability Gem System

หลังอัพเดต จะเพิ่มเมนูใหม่เข้ามาทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ เมื่อคลิ๊กจะเจอหน้าต่าง Skill Ability

Gem Equip - ติดตั้ง Gem ลงในสกิล

Gem Setting - เปิดใช้งานความสามารถ Gem

Gem Compose - ผสม Gem เพื่อขั้นที่สูงขึ้น

ผู้เล่นสามารถหา Gem โดยมีโอกาสดรอปหลังกำจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยน

- Sage Tower

- Elim Underground Waterway

- Esichthon Labyrinth

- Sage Tower Another

หรือเปิดกล่องสุ่ม ซึ่งจะได้รับจากการกำจัดบอสในดันเจี้ยนดังต่อไปนี้

Skill Gem Chest

สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง

ไม่สามารถ : โยนลงพื้นจะหายไป

ไอเทมภายในกล่อง Sage Tower Skill Gem Chest

ไอเทมภายในกล่อง Underground Waterway Skill Gem Chest

ไอเทมภายในกล่อง Esichthon Skill Gem Chest

ไอเทมภายในกล่อง Sage Tower Another Skill Gem Chest

Gem จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้

สามารถ : เทรด, ตั้งร้าน, ฝากคลัง, โยนลงพื้น

ขั้น N, G, DG และ XG ตามลำดับ ซึ่งแต่ละขั้นจะมีสเตตัสเริ่มต้นไม่เท่ากัน

ตัวอย่าง

โดย Gem จะมีทั้งหมด 3 สาย แบ่งออกได้ดังนี้

Gem Compose - ผสม Gem เพื่อขั้นที่สูงขึ้น

การผสม Gem เพื่อโอกาสในการได้รับ Gem ในขั้นที่สูงขึ้น โดยจะใช้เงิน Cegel แตกต่างกันตามขั้นของ Gem

ขั้น N ใช้เงิน 140,000 Cegel

ขั้น G ใช้เงิน 320,000 Cegel

ขั้น DG ใช้เงิน 640,000 Cegel

ขั้น XG ใช้เงิน 1,000,000 Cegel

การผสม Gem 1 ครั้ง จะใช้ Gem วัตถุดิบ 3 ชิ้น หลังจากผสมจะได้รับ Gem ใหม่ 1 ชิ้น

โดยสามารถเลือก Gem มาใส่ในช่องวัตถุดิบได้ด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ

- เมื่อผสม Gem ขั้นเดียวกันชนิดใดก็ได้ จะมีโอกาสได้รับ Gem ขั้นถัดไป

- มีโอกาสได้รับ Gem ขั้นเดิม แต่ในขั้น XG จะได้รับเป็นขั้น XG แน่นอน 100%

-  สามารถผสมได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน Gem

- กดปุ่ม "ใส่ทั้งหมด" จะเป็นการใส่ Gem ลงในช่องวัตถุดิบอัตโนมัติ

โดยเลือกจาก Gem ในช่องแรกสุดของกระเป๋า และ Gem ในช่องถัดไปตามลำดับ

Gem Setting - เปิดใช้งานความสามารถ Gem

การเปิดใช้งานความสามารถ Gem เป็นการเพิ่มสเตตัสให้กับ Gem ชิ้นนั้นๆ

ซึ่ง Gem 1 ชิ้น สามารถสุ่มสเตตัสได้ 10 ครั้ง เมื่อสุ่มครบ 10 ครั้ง จะเปิดใช้งาน Gem ชิ้นนั้นได้

สามารถกดตรงไอคอน เพื่อเลือกสุ่มตามอัตราความสำเร็จได้ตามต้องการ

โดยจะใช้ Cegel ในการสุ่ม Gem ไม่เท่ากันในแต่ละขั้น

ขั้น N ใช้ 35,000 Cegel

ขั้น G ใช้ 80,000 Cegel

ขั้น DG ใช้ 160,000 Cegel

ขั้น XG ใช้ 250,000 Cegel

อัตราความสำเร็จในการสุ่มสเตตัสจะมีอยู่ 3 ระดับ

- อัตราความสำเร็จต่ำ (15%) จะได้ค่าสเตตัสสูงเมื่อสุ่มสำเร็จ

- อัตราความสำเร็จกลาง (40%) จะได้ค่าสเตตัสกลางเมื่อสุ่มสำเร็จ

- อัตราความสำเร็จสูง (70%) จะได้ค่าสเตตัสต่ำเมื่อสุ่มสำเร็จ

- เมื่อสุ่มล้มเหลว 8 ครั้ง ครั้งที่ 9 จะการันตีค่าสเตตัสที่จะได้รับ (ไอคอนเปลี่ยนเป็นสี)

ตัวอย่าง

สุ่ม Gem [ATK] Increase Critical Rate.N (Unopened) ครบ 10 ครั้ง สำเร็จ 3 ครั้ง จะได้สเตตัสดังนี้

ค่าสเตตัส Gem เริ่มต้น 0 + ค่าสเตตัสที่สุ่มได้ (0.7% + 1.1% + 1.5%) = เพิ่มอัตราคริติคอล 3.3%

เมื่อสุ่มครบ 10 ครั้ง ให้คลิ๊ก "เปิดใช้" เพื่อเป็นการเปิดใช้งาน Gem ชิ้นนั้นๆ

> หลังเปิดใช้งาน >

ตัวอย่างการสุ่มล้มเหลว 8 ครั้ง ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสี สามารถกดที่ไอคอนเพื่อรับค่าสเตตัสในครั้งที่ 9 ได้ทันที

เมื่อกดไอคอนสุ่มล้มเหลวจะได้สเตตัส เพิ่มค่าคริติคอล 4.9% ในครั้งที่ 9 และสีตรงไอคอนจะหายไป

*เมื่อไอคอนสุ่มล้มเหลวเปลี่ยนเป็นสีให้กดทันที

หากกดสุ่มปกติในครั้งที่ 9 ไอคอนสุ่มล้มเหลวจะถูกยกเลิก และจะไม่ได้รับสเตตัสเงื่อนไขสุ่มล้มเหลว

Gem Equip - ติดตั้ง Gem ลงในสกิล

การเพิ่มความสามารถของสกิลโดยการติดตั้ง Gem ที่ผ่านการเปิดใช้งานแล้ว ทำให้สกิลมีสเตตัสที่หลากหลายมากขึ้น

เงื่อนไขการเปิดใช้งานช่องสกิล โดยใช้เลเวลของตัวละคร และเงิน Cegel เป็นตัวกำหนด

สามารถกดเปิดใช้งานได้ทันทีที่ผ่านเงื่อนไข

เมื่อเปิดใช้งานช่องสกิลแล้ว สามารถเลือกสกิลที่ต้องการติดตั้ง Gem โดยลากมาใส่ช่องด้านซ้ายได้ทันที

ตัวอย่าง

เมื่อลากสกิลที่ต้องการติดตั้ง Gem มาใส่ในช่องแล้ว ตัวเกมจะคัดกรอง Gem ที่สามารถติดตั้งให้อัตโนมัติ

สามารถลาก Gem มาใส่ช่องด้านขวาให้ตรงกับสกิลที่ต้องการได้เลย

*ต้องเป็น Gem ที่ผ่านการเปิดใช้งานแล้ว ถึงจะติดตั้งลงในสกิลได้

สกิลและ Gem จะสัมพันธ์กัน เช่น สกิลโจมตีจะติดตั้ง Gem สาย ATK ได้เท่านั้น

หลังติดตั้ง Gem สกิลจะได้รับค่าสเตตัสเพิ่มทันที ตัวอย่าง

ติดตั้งได้สูงสุด 5 สกิล เท่านั้น ต่อ 1 หน้า (สกิลซ้ำกันได้)

สามารถยกเลิกการติดตั้ง Gem โดยการลาก Gem หรือ สกิล ออกจากช่อง จะเป็นการยกเลิกในทันที

หมายเหตุ

- ไม่สามารถติดตั้ง Gem ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันในสกิลเดียวกันได้

- สามารถติดตั้ง Gem ลงในสกิลได้ภายในเมืองเท่านั้น

การขยาย Gem Equip

สามารถเปิดหน้าติดตั้ง Gem ได้มากสุดถึง 3 หน้า โดยใช้ไอเทม Skill Ability Page Extend Ticket 1 ชิ้น ต่อ 1 หน้า

สามารถ : ตั้งร้านขายแบบพรีเมี่ยมได้

ไม่สามารถ : โยนลงพื้นจะหายไป

ราคาชิ้นละ 1,490 Seal Online Cash (ซื้อได้จาก Item Mall ภายในเกม)

เมื่อกดใช้งาน หน้าติดตั้ง Gem จะเปิดใช้งานหน้าที่ 2 ทันที (เมื่อกดใช้งานอีกครั้ง จะเปิดหน้าที่ 3 ตามลำดับ)

เงื่อนไขการเปิดใช้งานช่องสกิลยังเหมือนเดิม (เมื่อเปิดหน้าที่ 2 และ 3 ต้องเปิดใช้งานช่องสกิลใหม่)

สามารถสลับใช้งานหน้าติดตั้ง Gem ที่ 1 2 และ 3 ได้อย่างอิสระ

โดยในแพทซ์ปัจจุบันยังไม่มีเวลาคูลดาวน์สำหรับการเปลี่ยนหน้า (จะปรับใช้งานในอนาคต)

หลังจากกดเลือกหน้า Page ที่ต้องการ ให้กด "นำไปใช้" เพื่อให้สกิล Gem หน้านั้นๆ แสดงผลตามที่ติดตั้งไว้

 

Notice
ข่าวก่อนหน้า [SEALONLINE]Sage Tower Another ชั้น 4 และ 5
ข่าวถัดไป [SEALONLINE]Beginner Assistant

SNS

SEAL WIKIPEDIA SHORT CUT

Ranking

  1. 1 ๙DunGeoN๙
  2. 2 Altium
  3. 3 Serah
  4. 4 ๑น้องตุ่บตั่บ๑
  5. 5 ปลาเต๋าเต้ยหนึ่ง
  6. 6 DeNaMi
  7. 7 Chockvoo๑A
  8. 8 Nier
  9. 9 ลลิดา
  10. 10 แม่มะลิ
  11. 11 นรกโลกัน
  12. 12 Guccii
  13. 13 เบอของMaymi
  14. 14 BreakFasT
  15. 15 Saint Joseph
  16. 16 loser
  17. 17 MMORPG5
  18. 18 ๓นางรำ๓
  19. 19 DinneR
  20. 20 Zord
  21. 21 xJennyHopkinsx
  22. 22 SkyDy
  23. 23 ไก่ย่างงงงงงง
  24. 24 Chockvoo๑AP
  25. 25 Swordmaster
  26. 26 Maymi
  27. 27 YUSANG
  28. 28 FrankensteinIII
  29. 29 Iจะขยี้U
  30. 30 TaezaaApo
  31. 31 วัยรุ่นธรรมชาติ
  32. 32 Xylos
  33. 33 พ่องบ้าuจัยกล้า
  34. 34 ๑เต่าบิu๑
  35. 35 TestPatch
  36. 36 TESTER06
  37. 37 Erica
  38. 38 ThorSonOfOdin
  39. 39 NajA
  40. 40 ๓llหลม๓เข็มเพชS๓
  41. 41 ปิ๊วปิ๊ว
  42. 42 Caffeines
  43. 43 IcePower
  44. 44 ๓GucciBelt๓
  45. 45 ๖ColoR๔
  46. 46 ครีมค่ะ
  47. 47 Naruto
  48. 48 McLarenGT
  49. 49 ๙ใบไม้๙
  50. 50 บักหรรมแหล่
  51. 51 lilJupiteRlil
  52. 52 ๒เวรรกรรมตามทัน๒
  53. 53 ๑Vayne๑
  54. 54 SHINANJU
  55. 55 มาหาแม่มา
  56. 56 EXXO
  57. 57 SilverCat
  58. 58 LoSDoS
  59. 59 SMoooZoooo
  60. 60 oSun
  61. 61 LaDyAuAui
  62. 62 llizLolliPopzill
  63. 63 xLucifer
  64. 64 ElonMusk
  65. 65 ๓PEACE๓
  66. 66 ๓Yochii๓
  67. 67 ๑Cellar๑
  68. 68 Time-K2217
  69. 69 LaLaLuNA
  70. 70 ๓ลองดัน๓
  71. 71 ๑SEPHIROTH๑
  72. 72 PLink
  73. 73 น้องงัว
  74. 74 ๑SAPHIRA๑
  75. 75 SEXY
  76. 76 วุฒิกs
  77. 77 ๓ChOuXcReaM๓
  78. 78 LAMPTAN
  79. 79 ๓Shuna๓
  80. 80 ชuหมดIม่สu
  81. 81 DoorYai
  82. 82 CosmoZeno
  83. 83 tunaburn
  84. 84 J4CKz
  85. 85 CuteDamage
  86. 86 Plumplum
  87. 87 Luxina
  88. 88 Ciel
  89. 89 คืนเหงาเหงา
  90. 90 JeskO
  91. 91 ElliottWave
  92. 92 Taezaa
  93. 93 WayV
  94. 94 ลองเมจ
  95. 95 Anise
  96. 96 Apostle
  97. 97 ๒ใบท่อม๒
  98. 98 iNfernosz
  99. 99 แตกแน่หน้ามุงอะ
  100. 100 ValkyrieOfAsgard
  1. 1 NUMBERONE
  2. 2 BlahBlahBlah
  3. 3 PoSeiDoNz
  4. 4 PinG
  5. 5 MogGle
  6. 6 TeaPoT
  7. 7 Banana-M19
  8. 8 Nazi
  9. 9 AwayGZonE
  10. 10 HomunculuS
  11. 11 HUNTERS
  12. 12 THEMASTER
  13. 13 StopGrean-R118
  14. 14 LINEFRIENDS
  15. 15 SANTi-P28
  16. 16 PoSeiDoNZ
  17. 17 BEARHUT
  18. 18 LegenadaryChinCop
  19. 19 HoneyMOon
  20. 20 NaNangHee
  21. 21 AJEBIG
  22. 22 GODBLESS
  23. 23 UnionWar
  24. 24 PoohXD
  25. 25 NAZI
  26. 26 BUNNYBUSTER
  27. 27 MonteCarlO
  28. 28 LLLLLLLLLLLLLLLLLLL
  29. 29 Knight69
  30. 29 Immortal-M72
  31. 29 OnThel2ock
  32. 29 Omgkittensmewmew
  33. 33 SeeU
  34. 34 HellslKitChen
  35. 34 Apache
  36. 34 BlackTestisPirates
  37. 37 SanDan
  38. 38 NightB1tcH
  39. 39 SweeTSavagE
  40. 40 JOOX
  41. 41 NUMBERTWO
  42. 42 xPandemoniumx
  43. 42 NewGeneRatiOn
  44. 44 Chubby
  45. 44 ol3aKERlYlo
  46. 44 20xOnToP
  47. 44 NoarX
  48. 44 MoveOn
  49. 44 BLACKWhite
  50. 44 UnDel2GrounD
  51. 44 TIGERBLADE
  52. 44 Jellal
  53. 44 24Time
  54. 44 GRYFFINDor
  55. 44 zWaltDisney
  56. 56 SvAlfroTree
  57. 57 IceZy
  58. 57 MaToBFiixedKub
  59. 57 2Girl1Cup
  60. 57 Error
  61. 61 DeadLine
  62. 61 UnderOath
  63. 61 JUBNOMNOINA
  64. 61 TheLastMemoryZ
  65. 65 BlackList-B5
  66. 66 StorgeGuild
  67. 66 Destroyer
  68. 68 OlymPus
  69. 69 CloudyOFunky
  70. 70 SUBSCRIBE
  71. 71 xULTIMATEx